Ryhmäkanneoikeuden laajentaminen

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää lakialoitteen ryhmäkanneoikeuden laajentamiseksi.

Nykyisin ryhmäkanne on mahdollinen vain kuluttaja-asioissa kuluttaja-asiamiehen nostamana. Lakialoitteen myötä rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on työntekijöiden edunvalvonta, olisi itsenäinen kanneoikeus työntekijän ja työnantajan työsuhteesta johtuvien riita-asioiden käsittelyyn.

Lisäksi rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on ympäristöasioihin tai ihmisoikeuskysymyksiin vaikuttaminen, olisi itsenäinen kanneoikeus näissä asioissa.

Myös tasa-arvovaltuutetulle ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle esitetään oikeutta ajaa kannetta kuluttaja-asiamiehen tavoin.

– Tavalliselle ihmiselle oikeudenkäynti on vaikea ja usein myös kallis prosessi. Aloitteen tavoitteena on, että kansalaiset rohkaistuvat hakemaan oikeussuojaa tilanteissa, joissa he eivät sitä muutoin tekisi, sanoo aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Annika Lapintie.

Ammattiliitoille itsenäinen kanneoikeus olisi vahva työkalu työntekijöiden oikeuksien puolustamisessa. Työelämän kansainvälistyessä ja pätkä- ja silpputöiden yleistyessä työsuojelu- ja muiden viranomaisten valvontamahdollisuudet ovat heikentyneet. Esimerkiksi ulkomaalaiset työntekijät eivät usein osaa ja uskalla vaatia oikeuksiaan.

– Järjestöjen kanneoikeus täydentäisi viranomaisvalvontaa, mutta myös tukisi riitojen ennaltaehkäisyä, Lapintie sanoo. Rehellisiä yrittäjiä kuormittavan valvonnan ja paperisodan sijaan väärinkäytökset vähenisivät, kun keplottelijoilla olisi nykyistä suurempi riski joutua oikeuteen.

Ympäristöjärjestöjen kanneoikeus mahdollistaisi esimerkiksi kaivoksen toiminnasta aiheutuvien haittojen korvaamisen ja ennen kaikkea ennaltaehkäisemisen. Ihmisoikeusjärjestöjen kanneoikeus puolestaan antaisi vaikkapa vammais- tai vanhusjärjestölle välineen vaatia riittäviä kunnallisia palveluita.

Lakialoite on osa Vasemmistoliiton Tolkkua työelämään -kampanjaa, joka haastaa uudistamaan työelämän lainsäädäntöä ja käytäntöjä muuttuvan maailman tarpeisiin. Kampanjan aikana Vasemmistoliiton kansanedustajat kiertävät koko Suomen puhumassa työelämästä ja sen laadusta ja Vasemmisto tekee joukon avauksia, jotka tähtäävät työelämän tolkullistamiseen.