Allekirjoita vetoomus perhevapaiden jakamisen puolesta

Tasa-arvoa vanhemmuuteen ja työelämään 6+6+6 -vanhempainvapaamallin avulla

Nykyinen vanhempainvapaamalli ei täytä sille asetettuja tavoitteita lasten hyvinvoinnin ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä. Naiset käyttävät valtaosan sekä vanhempainvapaasta että hoitovapaasta. Tämä vaikuttaa naisten työnsaantimahdollisuuksiin, urakehitykseen, palkkoihin ja eläkkeisiin.

Allekirjoita vetoomus ja vaadi kanssamme tasa-arvoisempaa vanhemmuutta!

Vasemmistoliitto esittää nykyisen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaajärjestelmän muuttamista ja pidentämistä 18 kuukauden vanhempainvapaaksi. Vapaa jaettaisiin kolmeen kuuden kuukauden jaksoon, joista yhden käyttäisi äiti, yhden vanhemmat jakaisivat keskenään ja yhden käyttäisi isä. Mallia kutsutaan 6+6+6-malliksi.

Samaa sukupuolta oleville vanhemmille vapaa jaettaisiin samalla tavalla. Yksinhuoltaja voisi pitää koko 18 kuukauden vapaan. Vapaan ajalta maksettaisiin päivärahaa 70 prosenttia aiemmista ansiotuloista. Vapaajaksoja voisi käyttää lapsen kolmivuotispäivään saakka.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä valmistelee lakialoitetta vanhempainvapaajärjestelmän muuttamisesta 6+6+6 -mallin mukaiseksi. Luovuttaessamme lakialoitteen käsittelyyn liitämme mukaan tämän vetoomuksen allekirjoittaneiden nimet.

Vetoomus PDF-muodossa

Rekisteriseloste

 

 
 

Vahvistaminen