Pekka Sauramo: Laki vähimmäispalkasta täydentäisi nykyjärjestelmää

pekkasauramo5529
Kuva: Maarit Kytöharju

Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoitstukija Pekka Sauramo toteaa, että laki vähimmäispalkasta saattaisi paitsi täydentää nykyistä järjestelmää myös vahvistaa niiden palkansaajien asemaa, joiden palkoista ei ole sovittu työ- tai virkaehtosopimuksilla.

Vasemmistoliiton lakialoitteessa luonnostellaan sellaista vähimmäispalkkakäytäntöä, joka täydentäisi olemassa olevaa työehtosopimusten alimpiin ohjepalkkoihin perustuvaa järjestelmää.  Lakialoitetta arvioitaessa on tärkeätä muistaa, että Euroopasta löytyy maita, joissa vähimmäispalkkalaki täydentää olemassa olevaa työehtosopimuksiin ja niiden yleissitovuuteen perustuvaa käytäntöä. Siten lakialoitteessa luonnosteltu järjestelmä ei olisi ainutlaatuinen, vaan sovellus jo joissakin maissa  käytössä olevista järjestelmistä.

Näistä maista Suomen kannalta ehkä paras esikuva löytyy Alankomaista. Suomen tapaan Alankomaissa työehtosopimusten kattavuus on yleissitovuuskäytännön takia varsin laaja, noin 88 prosenttia (Suomessa kattavuus on jonkin verran korkeampi, hieman yli 90 prosenttia ). Työehtosopimusten laajan kattavuuden takia Alankomaissa lakisääteinen minipalkka koskettaa suhteellisen vähäistä osaa palkansaajia – eli niitä palkansaajia, joiden palkkoja eivät työehtosopimukset säätele.

Alankomaissa lakiin kirjatulla vähimmäispalkalla ei ole ollut vaikutusta työehtosopimuksiin kirjattuihin ohjepalkkoihin, eli vähimmäispalkka ei ole hidastanut sopimuspalkkojen kehitystä. Asetelma on ollut pikemminkin päinvastainen: vähimmäispalkan kehitys on seurannut sopimuspalkkojen kehitystä. Ei ole mitään estettä sille, etteikö suomalaisesta käytännöstä voisi tulla näiltä osin samankaltainen.

Sen tähden lakialoitteessa luonnosteltu käytäntö saattaisi paitsi täydentää nykyistä järjestelmää myös vahvistaa niiden palkansaajien asemaa, joiden palkoista ei ole sovittu työ- tai virkaehtosopimuksilla.

 

Luettavaa:

Schulten, T., Müller, T. ja Eldring, L. (2015), Prospects and obstacles of a  European minimum wage policy,

kirjassa Van Gyes, G. ja Schulten, T. (toim.)  Wage bargaining under the new European Economic Governance, ETUI, 327-359 (http://www.etui.org/Publications2/Books/Wage-bargaining-under-the-new-European-Economic-Governance)