10 euron vähimmäispalkka

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on jättänyt aloitteen vähimmäispalkkalaista. Palkat määräytyisivät Vasemmiston mallissa jatkossakin työehtosopimusten mukaan, mutta laki asettaisi vähimmäispalkan, jota pienempää korvausta ei työntekijälle voi maksaa.

Hallituksen politiikka on kasvattanut tuloeroja ja myös työssäkäyvien köyhien määrää. Ihmisten arjen ongelmat eivät ratkea leikkaamalla palkkoja vaan turvaamalla kohtuullinen korvaus työstä.

Suomessa ei ole lakisääteistä vähimmäispalkkaa, koska palkat on perinteisesti sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa. Suomessa on työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan lähes 225 000 palkansaajaa, joiden palkoista ei ole sovittu lainkaan työ- tai virkaehtosopimuksilla.

Yhä useampi suomalainen ei enää pärjää tekemällään työllä. Vasemmiston mielestä jokaiselle tulisi turvata lailla oikeus kohtuullisen elintason takaavaan palkkaan. Minimipalkka on Vasemmistoliiton vastaus työmarkkinoiden tilanteeseen, jossa palkkoja yritetään laskea paikallisella sopimisella alle työehtosopimusten.

Jo nyt valtaosassa Euroopan maita on käytössä lakisääteinen vähimmäispalkka. Vuoden 2015 alussa EU:n 28 jäsenvaltiosta 22:ssä oli käytössä kansallinen vähimmäispalkka.